• Prierez odevných materiálov,ich spracovanie, úpravy, obchodné názvy a použitie.
  • Prierez dejinami umenia od Praveku až po súčasný odev.